Bedækning

Der tilbydes bedækning til sunde, registrerede hopper

Hvis det skønnes nødvendigt, skal hoppeejer fremvise en ren svaberprøve

Det forventes at hoppen og evt. føl er behandlet for orm inden ankomst. Der kan forlanges bekræftigelse for resultat af gødningsprøve

Opholdet på Søndergård er for hoppeejers regning og risiko.

Vi har under hoppens og evt. føls ophold, ret til at tilkalde dyrlæge til hoppe eller føl, hvis det skønnes nødvendigt.

Pris for hoppe der opfylder ovennævnte betingelser er 2500 kr.
I prisen er ikke inkluderet bedækningsattest til landskontoret

Derudover betales 10 kr. pr. dag, for de dage hoppen opholder sig på stutteriet, efter at hoppen er meldt færdigbedækket
Karen Petersen | Bellingegårdsvej 5, 4800 Nykøbing Falster - Danmark | Tlf.: 54440082 | kpe1@live.dk